Hulp van Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen.

Ouders hebben primair een opvoedende taak en moeten zorgen voor een veilige geborgen leefomgeving thuis. Ouders kunnen een stimulerende rol spelen bij het leren van hun kinderen. Belangstelling voor wat de kinderen leren, samen met het kind leren (bijvoorbeeld: samen de tafels leren, belangstelling voor het huiswerk). Belangstelling voor wat het kind op school doet. (Bijvoorbeeld: naar de thema-afsluiting komen, het rapport ophalen, praten met het kind over wat het op school meemaakt).

Hulp van Ouders (Ouderparticipatie)

• We hebben vaak hulp nodig bij uitstapjes.
• U kunt één keer per week tijdens spelinloop in de kleuterklas en in groep 3 komen om samen met uw kind een werkje te doen.
• De groepen 3 leren bij de leesmethode steeds een aantal nieuwe woordjes binnen een hoofdstuk (kern). Bij de start van elke kern krijgen de ouders een brief waarin staat welke woordjes zij thuis verder kunnen oefenen. Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen elke week huiswerk. Wij verwachten dat ouders de leerlingen thuis stimuleren om aandacht te besteden aan het huiswerk.

Translate »