Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs is erop gericht de leerlingen een gezonde levensstijl aan te leren. Niet alleen door sport en spel, maar ook door aandacht voor gezonde voeding en lichaamsgewicht.
De kinderen van de groepen 1 en 2 krijgen dagelijks bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht buiten of in het speellokaal. Groep 2 leerlingen krijgen 1 keer per week les van de vakleerkracht. Ook krijgen groep 1 en groep 2 één keer per week dansles. De leerlingen van de groepen 3 t/m 9 krijgen 2 maal per week les van een vakleerkracht. Bij ernstigere motorische problemen wordt aan de ouders gevraagd naar de kinderfysio te gaan.
De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen schoolzwemmen in het zwembad Zuiderpark. Kinderen uit groep 7 die nog geen zwemdiploma hebben, krijgen de kans dit te halen.
Er is ook een naschools sportaanbod waar kinderen zich op vrijwillige basis voor kunnen inschrijven.
Vier dagen in de week worden er in de middagpauze extra sport- en spelactiviteiten aangeboden.

Translate »