Engels

Engels luisteren, spreken en begrijpen.

Op de OBS Anne Frank geven we Engels in alle groepen. In de groepen 1 t/m 4 vooral gesproken Engels. Luisteren, begrijpen en spreken.
Vanaf halverwege groep 4 ook schriftelijk Engels. Lezen, begrijpen, schrijven, spelling en grammatica.

Engels is wereldwijd de meest gebruikte voertaal. Veel informatie op internet is in het Engels. Kinderen maken een betere start op de middelbare school wanneer zij het Engels beter beheersen.

Hoe jonger kinderen een taal leren, hoe groter de kans dat ze deze taal ook goed gaan beheersen, daarom starten we al vroeg. Voor veel kinderen is Engels niet de tweede taal, maar de derde of de vierde taal.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dit geen bezwaar. Het lijkt er zelfs op dat het leren van Engels een stimulerend effect heeft op de taalontwikkeling in de andere talen, die het kind leert.

De school is een geregistreerde Early Bird school. Early Bird zorgt voor ontwikkeling van lesprogramma’s, training van leerkrachten en controle op de kwaliteit.

In de groepen 1 t/m 4 werken we met I-pockets. Een programma, dat de activiteiten in de groep ondersteund met onder andere digitaal materiaal. In de groepen 5 t/m 8 en 9b en 9c werken we met de methode Our Discovery Island.

 

Translate »