Ons onderwijs

Ons onderwijs is innovatief en toekomstgericht!

Het onderwijs op OBS Anne Frank is thematisch en op maat voor alle leerlingen ingericht. Door rekening te houden met de natuurlijke ontwikkeling van kinderen kun je ze uitdagen om steeds een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Niet alle kinderen ontwikkelen zich even snel en gelijkmatig. Onderwijs moet dus maatwerk zijn.

De thema’s behandelen verschillende aspecten van de ons omringende wereld. De thema’s zijn zo gekozen , dat de onderwerpen van de jongste kinderen dicht bij het hier en nu liggen. Naar mate kinderen ouder worden zijn zij in staat het hier en nu los te laten en aspecten van de wereld te onderzoeken die verder van hen afstaan.

Door rekenen, maar vooral ook taal zoveel mogelijk te koppelen aan de thema’s krijgen ook deze vakken meer betekenis voor de leerlingen. Kinderen raken gemotiveerd om ook deze vakken op een zo hoog mogelijk niveau te gaan beheersen.

OBS Anne Frank is een moderne toekomstgerichte school. Al vanaf de eerste groep worden moderne ICT-toepassingen ingezet bij het uitdagende onderwijs.

Translate »