IB PYP onderwijs

IB PYP onderwijsconcept

In het schooljaar 2023-2024 gaan wij ons verder verdiepen in een nieuw onderwijsprogramma: het International Baccalaureate Primary Years Programma (IB PYP).
Wij willen de kinderen zo breed mogelijk ontwikkelen. Niet alleen leren lezen en rekenen is belangrijk, maar ook het ontwikkelen tot echte wereldburgers die met elkaar verbonden zijn en samen verantwoordelijk zijn voor onze planeet.

Wat is IB PYP?

Het IB PYP richt zich op de ontwikkeling van kinderen van 3-12 jaar. Centraal staat het idee dat leerlingen opgroeien tot zorgzame mensen die betrokken zijn bij de wereld om zich heen en een leven lang blijven leren.
In IB PYP leren kinderen in onderzoekgerichte units. Verbinding is belangrijk; tussen de leerling en leerstof, tussen de leerlingen onderling, maar vooral ook tussen de leerling en de wereld. Alles wordt aangeboden in de context van de echte wereld. Kinderen doen niet alleen kennis op, maar krijgen ook veel begrip van concepten.

Er zijn veel voordelen aan het werken met IB PYP. Het is een wereldwijd erkend onderwijsprogramma dat uitstekende academische resultaten laat zien. Daarnaast is het internationaal georiënteerd en actiegericht. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het curriculum en de pedagogische aanpak. Voor scholen is een breed aanbod aan scholing en ondersteuning beschikbaar. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van het onderwijs.
Waarom is IB-PYP geschikt voor onze leerlingen?
Het PYP is geschikt voor alle leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met verschillende achtergronden en persoonlijkheden het goed doen in het programma. De focus op leren onderzoeken, vragen stellen, kritisch denken en sociaal en emotioneel leren, zorgt ervoor dat de praktische uitvoer van het onderwijs minder traditioneel is. Het onderwijs wordt vormgegeven door middel van gestructureerde werkplannen. Het biedt daarin voldoende ruimte voor de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Praktische zaken

Het invoeren van het concept duurt een aantal jaar. Wij zullen u middels social schools op de hoogte houden van de voortgang.

Translate »