ICT in ons onderwijs

Voor de groepen 2

In het modern onderwijs beginnen wij al vroeg met het gebruik van “computers”.
Voor de aller kleinste maken wij gebruik van “The Bibot” om deze te programmeren om naar voren/achter links of rechts te rijden.
De kinderen leren spelenderwijs programmeren en wat links, rechts, naar voren en naar achter is.

 

 

 

Voor alle groepen

Nieuw! zijn onze interactieve zandbakken (Augmented Reality Sandbox)
De kinderen leren spelen op een bijzondere manier met zand.

 

Groepen 3

De leerlingen van de groepen 3 werken met ipads en kunnen zo interactief d.m.v. spelletjes vormen of woorden.
Maar ook hand en vinger coördinatie behoort tot het leren.

 

Groepen 4

ICT-geletterdheid is een onderdeel van de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit is opgesplitst in vier peilers: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatieve vaardigheden en computational thinking. We willen onze leerlingen deze vaardigheden zoveel mogelijk integraal aanbieden. In de onderbouw zal het accent liggen op ICT-basisvaardigheden. In de middenbouw komen onderdelen als computational thinking en informatieve vaardigheden aan de orde. In de bovenbouw komt mediawijsheid aan bod.

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen rekenen en taal via Snappet. Snappet is een interactieve vervanging van de (huidige) boeken. Iedere leerling heeft een laptop waarop hij/zij het reken- en taalwerk maakt. Dit wordt automatisch beoordeeld waardoor de leerling meteen ziet of hij/zij het leerdoel heeft behaald. Hierdoor is individuele differentiatie mogelijk. De leerkracht ziet meteen de voortgang en kan gerichter feedback geven.

Eigen laptop voor gebruik op school

De leerlingen van groep 4 krijgen allemaal een echte Laptop waar ze mee tot groep 8 moeten doen en mogen deze meenemen naar hun vervolg opleiding.

Speciale LEGO LEAGUE groep

Op woensdag kunnen de kinderen die ingeschreven staan voor de Lego league meedoen met het leren en maken van technisch Lego.
Het besturen van technisch lego gaat via een Blue Tooth oplossing en motoren.

Landelijk zijn er ook vaak wedstrijden waar de school aan mee kan doen.

 

Translate »