Leerlingenzorg

Leerlingenzorgsysteem

De Anne Frankschool heeft een uitgebreid zorgsysteem. Met dit systeem zorgen we ervoor dat we goed zicht houden op de vorderingen van alle leerlingen.

Alle leerlingen zijn geregistreerd in het Leerlingvolgsysteem. Daarin worden de resultaten van de toetsen geregistreerd. Ook zaken als verzuim, gespreksverslagen en speciale plannen zijn in dit systeem opgeslagen. De Interne Begeleiders (IB-ers) bewaken het systeem, helpen de leerkrachten bij de planning van de zorg en onderhouden contact met externe deskundigen.

We letten goed op de leerlingen en volgen hun ontwikkeling. De digitale programma’s registreren de voortgang en passen de oefenstof aan an de ontwikkeling van de leerlingen. In groep 7 doen we de Entreetoets en in groep 8 de CITO-eindtoets.

Kinderen die uitvallen worden nader onderzocht en krijgen zoveel mogelijk binnen de school hulp. De hulp kan bestaan uit gerichte hulp bij een specifiek probleem, maar ook complexere hulp of zelfs een eigen uitstroomperspectief met een bijbehorend eigen programma. Wanneer meer complexe hulp nodig is word altijd samen met de ouders gezocht naar de beste aanpak voor de betreffende leerling.

Voor specifieke problemen gebruiken we groepshandelingsplannen en individuele handelingsplannen om de zorg te plannen en evalueren. Sommige kinderen krijgen na groep 4 een uitstroomperspectief. We doen daarmee een voorspelling van het te verwachten uitstroomniveau en hoe we dat gaan bereiken.

Voor kinderen die niet genoeg hebben aan ons zorgsysteem zullen we samen met de ouders zoeken naar een passende plek voor het kind.

 

Translate »