Lezen

Binnen het leesonderwijs oefenen we twee vaardigheden: het technisch lezen en het begrijpend lezen. Bij technisch lezen gaat het om de leesvaardigheid. Bij de kleuters begint het met het leren van de klanken en de letters. Daarna worden er woorden gemaakt van de klanken en gaan de kinderen woorden lezen, zinnen lezen, en vervolgens steeds moeilijkere teksten lezen. Bij begrijpend lezen gaat het om het begrijpen van de teksten. Hierbij leren de leerlingen leesstrategieën aan. Voor het aanleren en oefenen van deze strategieën gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode gebruikt teksten over actuele onderwerpen. Deze worden ingeleid met filmpjes, vervolgens worden op niveau teksten gelezen en leesstrategieën aangeleerd. De leesstrategieën worden tenslotte toegepast op de teksten van de thema’s. Op die manier kunnen de kinderen onderzoek naar de wereld waarin zij leven.

 

Translate »