MR medezeggenschapsraad

Wil je meehelpen de school te adviseren?

De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden.
Zij vertegenwoordigen de ouders en het schoolteam.

De medezeggenschapsraad adviseert de directie over het beleid van de school.
Op een aantal beleidsterreinen heeft de MR instemmingsrecht.
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.
De leden worden eens per drie jaar gekozen uit de ouders en het team.
De samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

De MR is bereikbaar via één van de leden of per mail: mr@obs-annefrank.net

Namens de ouders:

Mevr. Ouarda el Khabazi

Mevr. Zahraa Al Aaraji

Mevr. Farah Ben Amar

Namens het personeel:

Juf Marieke Endedijk (voorzitter)

Meester Casper  Rijke

Translate »