Nieuwkomers

Nieuwkomersgroepen

Kinderen die net uit het buitenland komen, kunnen worden ingeschreven in de internationale schakelklas.
Deze kinderen spreken uiteraard geen of nauwelijks Nederlands en worden “nieuwkomers” genoemd.
In deze klas krijgen zij elke dag les. Ze volgen daar lessen Nederlands, maar ook alle andere schoolvakken komen aan de orde.

Deze groep is voor kinderen van groep 4 t/m 8. Jongere kinderen worden in de reguliere groepen opgevangen, zij krijgen daar speciale aandacht voor de ontwikkeling van hun Nederlandse taal.

OBS Anne Frank is een reguliere basisschool en biedt daarnaast ook onderwijs aan anderstaligen.

Regelmatig worden op OBS Anne Frank kinderen aangemeld, die rechtstreeks uit het buitenland komen. Dit kunnen kinderen zijn van asielzoekers, vluchtelingen maar ook van arbeidsmigranten of kinderen die komen vanwege gezinshereniging. Soms hebben de leerlingen een periode in een asielzoekerscentrum (AZC) gewoond en daar onderwijs genoten.

Het is belangrijk dat deze kinderen de Nederlandse taal zo snel mogelijk vlot en vloeiend leren spreken, lezen en ook schrijven. Dat kan het beste gebeuren in een kleine groep die dagelijks onderwijs krijgt waarin het taalaanbod centraal staat.

Het streven is dat de leerling na 1 tot 1½ jaar in een nieuwkomersgroep de Nederlandse taal zowel verbaal en schriftelijk voldoende beheerst om uit te kunnen stromen naar een reguliere groep op de basisschool of naar het Voortgezet Onderwijs.

Nieuwkomersgroepen

Nederlands spreken

Nederlands schrijven

Kleine groepen van 6 tot 8 jarigen

Kleine groepen van 9-12 jarigen

Leeftijd verdeling

  • 6 tot 8 jaar groep 9A of 9B
  • 9 tot 12 jaar groep 9C