Online Lessen

Online Lessen

Op deze pagina kunnen de leerlingen van de OBS Anne Frank hun lesmateriaal vinden die door leerkracht is aangegeven of om contact te zoeken met leerkracht.

Thuis digitaal rekenen, taal en Engels

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen een inlogcode voor Rekentuin, Taalzee en Words en Birds.
Met deze programma’s kunnen zij thuis extra oefenen met rekenen, taal en Engels.
De leerkracht kan online zien hoe vaak kinderen oefenen en waarvoor nog extra uitleg nodig is.

Klik op de plaatjes om de link te volgen.

Translate »