Stichting Jeugdwerk

Ouders spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen.

Ouders hebben primair een opvoedende taak en moeten zorgen voor een veilige geborgen leefomgeving thuis. Ouders kunnen een stimulerende rol spelen bij het leren van hun kinderen. Belangstelling voor wat de kinderen leren, samen met het kind leren (bijvoorbeeld: samen de tafels leren, belangstelling voor het huiswerk). Belangstelling voor wat het kind op school doet. (Bijvoorbeeld: naar de thema-afsluiting komen, het rapport ophalen, praten met het kind over wat het op school meemaakt).

Ouder educatie

• Woensdagdagochtenden  KOFFIEOCHTEND! 8:30 tot 10:30

• Zie hier ons filmpje https://youtu.be/h-cp4Rxk5FQ

Translate »