Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor dit schooljaar

• 1 kind € 20,= per jaar
• 2 kinderen € 30,= per jaar
• 3 kinderen € 40,= per jaar

U kunt deze vrijwillige ouderbijdrage over maken op IBAN rekeningnummer NL27 INGB 0007 2340 85 t.n.v. OBS Anne Frank o.v.v de naam en groep van uw kind.

Ooievaarspas

Voor veel kinderen is de hulp van Leergeld onmisbaar. Gezinnen met een actieve Ooievaarspas kunnen bij Leergeld terecht voor diverse verstrekkingen: www.leergelddenhaag.nl. Ook bij financiële problemen met ouderbijdragen, excursies of werkweken wijst Leergeld de weg. Soms gaan medewerkers ook op huisbezoek. Wanneer er problemen worden gesignaleerd volgt er een doorverwijzing naar hulpinstanties. Leergeld maakt gebruik van opgedane ervaringen om bij de politiek of op het maatschappelijk vlak aandacht te vragen voor gesignaleerde problemen. Bij Leergeld kunnen gezinnen ook bijzondere aanvragen doen, naast de bekende bijdrage voor schoolreisje, werkweek, schoolkamp of kampweek. Te denken valt dan aan:
• Bijzondere schoolkosten, zoals beroepskleding of stromings- en talentenonderwijs (cultuur/sport/science stroom), grafische rekenmachine, computer
• Andere zaken, zoals een bril die niet vergoed wordt e.d.
• Mobiele telefoon voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan Bijzondere aanvragen zijn maatwerk. Leergeld stelt specifieke voorwaarden, daarom is het goed om met Leergeld contact te zoeken om te bekijken of het kind/gezin in aanmerking komt.

 

 

Translate »