Welkom

Peuters

Peuters zijn kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar.

Op beide gebouwen zijn Peuterleerplekken. Het onderwijs aan de peuters wordt verzorgd door JongLeren. Zij zijn gespecialiseerd in het onderwijs aan jonge kinderen. OBS Anne Frank werkt nauw samen met JongLeren. Ook in de peutergroepen wordt met de thematische aanpak gewerkt. Geregeld wordt het onderwijs van de groepen 1 en 2 afgestemd met de lessen van de peutergroepen.

De eerste stappen in de wijde wereld.

Kinderen van 2,5 jaar gaan vaak voor het eerst zelfstandig functioneren in een groep met andere kinderen, zonder het toezicht van vader of moeder. In de eerste periode moeten ze wennen aan een andere omgeving met andere regels voor eten, drinken en naar het toilet gaan. Ze leren spelen met de materialen. Meestal nog alleen. Toch moeten ze ook al rekening leren houden met de andere kinderen.

Bewegen om de motoriek te ontwikkelen.

Jonge kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. Niet alleen begrijpen ze steeds meer van de wereld om hen heen. Ook hun motorische mogelijkheden nemen snel toe. Lopen, rennen, fietsen, hinkelen, klauteren, dansen en met een bal spelen stimuleren deze ontwikkeling. In het programma van de kleutergroepen zit veel ruimte om te bewegen. Buitenspelen en lesjes in het speellokaal zijn vaste onderdelen van het programma.

De brede ontwikkeling in thema's

De methode die op de Peuterleerplek gebruikt wordt, is dezelfde als die van onze school.
Zo wordt uw kind stap voor stap voorbereid op de kleuterklas.

JongLeren op OBS Anne Frank

De peuter-leerplekken op OBS Anne Frank worden beheerd door JongLeren. JongLeren is gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen. Op OBS Anne Frank zijn twee lokalen voor peuters. Op beide gebouwen is een speciaal voor peuters ingericht lokaal. Er is een goede afstemming tussen JongLeren en OBS Anne Frank. Geregeld overleggen de medewerkers van JongLeren met de leerkrachten van de groepen 1 van de school om het programma en de aanpak op elkaar af te stemmen. Als de kinderen bijna 4 jaar zijn wordt er vast kennisgemaakt met de leerkracht en de andere kinderen. Veel thema's van de peuters lopen door in de basisschool of zijn een voorbereiding op wat er in de kleutergroepen wordt aangeboden.
Voor meer informatie of inschrijving kunt u op het logo van JongLeren klikken hiernaast.

Wat kost de Peuterleerplek?

Dat is voor iedereen anders. Het hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u een Ooievaarspas heeft, is de Peuterleerplek gratis. Op onze website www.jonglerendenhaag.nl kunt u onder ‘wat kost

Het eenvoudig zelf berekenen wat de Peuterleerplek voor u kost.

Meer informatie?

Voor informatie over Peuterleerplek Anne Frank, neem dan een kijkje op: http://jonglerendenhaag.nl/peuterleerplekken/peuterleerplek-annefrank
Wilt u komen kijken? U bent van harte welkom! U kunt contact met ons opnemen via 070-205 3501 of 070-205 350.