Rekenen

Rekenen/wiskunde

In de kleutergroepen maken de leerlingen spelenderwijs kennis met tellen en hoeveelheden en ook rekenbegrippen zoals meer, minder, erbij en eraf komen aan de orde.
Groep 3 werkt we met de nieuwste versie van de methode ‘Wereld in Getallen’. De realistische benadering van het rekenen heeft in deze methode de nadruk.
Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met Snappet. Het gaat erom dat de leerlingen inzicht verwerven in de structuur van getallen en leren om rekenkundige problemen op te lossen. Daarnaast is het automatiseren heel belangrijk. In de hogere groepen krijgen de leerlingen ook te maken met een aantal wiskundige begrippen.