Lesurentabel

Lesurentabel

De landelijke overheid heeft bepaald, dat alle kinderen in Nederland op de basisschool minimaal 940 uur per jaar naar school moeten.
Op OBS Anne Frank gaan de kinderen in dit schooljaar 1056,5 uur naar school. De school voldoet daarmee aan de wettelijke eisen. In verlengde schooldag activiteiten krijgen de kinderen extra lessen.

Taakverdeling in lessen en zorg

De groepsleerkrachten staan de hele dag voor de klas. Daarnaast zijn er bij ons op school leerkrachten die extra hulp bieden aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof en aan leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben. Dit noemen wij remedial teaching (RT).

Gedurende een schooldag krijgen de leerlingen ook talentvakken, deze vakken worden gegeven door externe professionals. Denk hierbij aan muziek, dans, sport en spel.

Op school werken intern begeleiders die de leerlingenzorg coördineren. De intern begeleiders adviseren de leerkrachten als er extra zorg nodig is voor een leerling.

Translate »