Tijdpad schooladvies

Tijdpad schooladvies groep 8

De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind wordt besproken tijdens ouderavonden naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport.

De totstandkoming van het schooladvies staat in de schoolgids beschreven bij het kopje overgang naar het voortgezet onderwijs.

Oktober 2023: afname NIO of ADIT.
Oktober t/m november 2023: afname begin groep 8 toetsen van CITO.
November en december 2023: bezoeken voortgezet onderwijs scholen met de groep. We volgen dan een aantal lessen.
December 2023: de school organiseert een informatieavond over het VO en de aanmeldprocedure.
Januari 2024: Schooladvies. Start oriëntatie voortgezet onderwijs – ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het schooladvies.
29 Februari 2024: Afname doorstroomtoets.
Maart 2024: Heroverweging en mogelijk herzien schooladvies n.a.v. de doorstroomtoets. Het definitieve advies wordt uiterlijk 22 maart vastgesteld.
25 maart tot en met 31 maart 2024: Aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden. U vult in het ouderportaal van Onderwijs Transparant de voorkeuren in van uw kind. Op basis daarvan wordt het aanmeldproces opgestart. Let op: sommige
scholen werken met loting.

Als een leerling onverhoopt op alle scholen van de voorkeurslijst uitgeloot is, dan neemt de school proactief contact op met de ouders op de dag van de uitslag.

Translate »