Tijdpad schooladvies

Tijdpad schooladvies

Groep 8: De ontwikkeling (leeropbrengsten en sociaal-emotioneel) van uw kind wordt besproken tijdens ouderavonden naar aanleiding van vragen van uw kant of het rapport.
Groep 8: in oktober/november: afname NIO of ADIT toets.
Oktober t/m november 2021: afname begin groep 8 toetsen van het CITO.
November en december 2021: bezoeken voorgezet onderwijs scholen met de groep. We volgen dan een aantal lessen.
December 2021: de school organiseert een informatieavond over het VO en de aanmeldprocedure.
Januari 2022: oriëntatie voortgezet onderwijs – ouders en kinderen bezoeken open dagen van het voortgezet onderwijs op basis van het voorlopig advies.
Eind januari 2022: definitief advies.
Februari 2022: Regionaal aanmeldformulier met voorkeurslijst uitreiken aan leerlingen/ouders.
Februari 2022: aanmelding voortgezet onderwijs. Het is toegestaan om uw kind bij meerdere scholen aan te melden: bij de eerste school van aanmelding levert u de voorkeurslijst in met namen van scholen welke bij uitloting een volgende keuze worden.
April 2022: CITO eindtoets.
Mei 2022: Heroverweging en mogelijke herziening schooladvies n.a.v. de resultaten van de eindtoets: in enkele gevallen kan de school besluiten het advies aan te passen.