Taal

De Nederlandse taal

Op OBS Anne Frank werken we aan de verschillende taalonderdelen. Veel leerlingen spreken Nederlands als ze op school komen, er zijn ook leerlingen die Nederlands als tweede taal leren. We houden rekening met de verschillen tussen leerlingen. De taal wordt verdeeld in mondelinge taal (luisteren en spreken) en schriftelijke taal (lezen en schrijven) Bij alle taal onderdelen is er sprake van een technisch gedeelte. Voor een deel moeten deze technieken worden aangeleerd en zijn het aparte vakken (lezen, schrijven, spelling). Andere delen van de taalbeheersing worden gaande weg geleerd. (luisteren, spreken). Naast de technische aspecten van de taal krijgen de kinderen les in het begrijpen van de taal en je goed uitdrukken in gesproken en geschreven taal. Voor betekenisvol begrijpen van de taal wordt de taal gekoppeld aan thema’s. Hierdoor ontstaan clusters van woorden en begrippen die makkelijker worden onthouden.

Translate »