Wereld Oriëntatie

Wereld orientatie

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Techniek en Cultuur zijn volledig geïntegreerd in de thema’s.

Bij de aanbieding van de WO onderwerpen wordt gebruik gemaakt van excursies en bezoeken van deskundigen.

In de groepen 1 t/m 4 wordt vervolgens spel ontwikkeld waarbij de onderwerpen verder worden uitgediept. Daarbij wordt een sterke koppeling naar de taal gemaakt en wordt op een betekenisvolle manier aan de woordenschatuitbreidng gewerkt.

Vanaf groep 4 wordt gewerkt aan onderzoeksvaardigheden. De leerlingen leren onderzoeksvragen maken en onderzoeken de onderwerpen van de thema’s. Zij sluiten af met presentaties: een Powerpoint, een boekje, een tentoonstelling, een toneelstuk, enz..

Translate »