Zorg op school

Intern begeleiders

Soms zien de leerkracht en/of de ouders, dat de ontwikkeling van een leerling niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n geval willen we graag met de ouders overleggen. De leerkracht kan daarbij de hulp inroepen van één van de intern begeleiders van onze school.

Dat zijn de volgende IB’ers:

Sacha Karis (peuters en groep 1-2)
Simone Haagmans (groep 3-4-5-9)
Rianne van Groen (groep 6-7-8)

Gedrag en sociale veiligheid

Sonja Böse

Translate »